Boha

Mona re o tlisetsa ditshwantsho le dipapadi tsa Basotho ka kakaretttso. Natefelwa.


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.