Diboko tsa Bastoho - Bafokeng

Bafokeng ba ana Mmutlanyana.

Letoto la diboko tsa Bafokeng:

 • Dijana
 • Kalane
 • Kata
 • Kgadimane (Khadimane, Kgalimane, Khalimane)
 • Kgetsi wa Malekele
 • Kgwanyane (Kgoanyane)
 • Khodu (Kholu)
 • Komane
 • Lekgema (Lekhema)
 • Lesetla
 • Lesodi (Lesoli)
 • Letseka
 • Madingwane (Malingwane, Madingoane, Malingoane)
 • Mahase
 • Mahau
 • Majoro
 • Makara
 • Maleleka
 • Mallane
 • Maloti
 • Mamphane
 • Mangole
 • Mangwane (Mangoane)
 • Mantoto
 • Mantsukunyane
 • Maotwana finyela
 • Mare
 • Marikgwe
 • Masekwane (Masekoane)
 • Masilo
 • Matsunyane
 • Matube
 • Modipa (Molipa)
 • Modise
 • Modise (Molise)
 • Moerane
 • Mofokeng
 • Mohaila
 • Mokebe
 • Mokgethi (Mokhethi)
 • Moraredi
 • Mosweu (Mosoeu)
 • Mphofe
 • Mpinane
 • Nkhase
 • Nkhethwa (Nkhethoa)
 • Nkupi
 • Nkwanyane (Nkoanyane)
 • Ntahle
 • Ntsikwe (Ntsikoe)
 • Ntsukunyane
 • Nyetsane
 • Patsa
 • Phohole
 • Phutswane (Phutsoane)
 • Pudumo (Pulumo)
 • Sebetwane (Sebetoane)
 • Sebolela
 • Sebota
 • Sebotsa
 • Sedikane (Selikane)
 • Seephephe
 • Sefiri
 • Sekeletu
 • Sekgomotane (Sekhomotane)
 • Selai
 • Seswane (Sesoane)
 • Sobi
 • Thokwane (Thokoane)
 • Tladi (Tlali)
 • Tlopo
 • Tshele
 • Tshiu (Tsiu)

Motso wa borena ba Bafokeng:


 


 

Bafokeng ba Sekete


 

Bafokeng ba Patsa


 

Bafokeng ba Ntswana-Tsatsi


 

Bafokeng ba Mmutla


 


 


 


 


 


 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.