Diboko tsa Basotho - Batshweneng

Batshweneng ba ana Tshwene.

Letoto la diboko tsa Batshweneng: 

 • Motshweneng
 • Motshwene
 • Tsholo
 • Ntsime
 • Ntsimana
 • Nkoti
 • Kgamadi
 • Morure
 • Lekokoto
 • Kgiba
 • Pati

 Motso wa borena ba Batshweneng:


 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.