Boroki

Thoko ke thapelo. Ka boroki ke etela lefatsheng la moya, teng ke kopane le badimo ba heso le dikakapa tsa setjhaba sena sa Basotho. Lehlaso ke setlhare.

Ntumelle ke ithoke,

Ntumelle nna ke ipabole,

Ke tle ke kgabe ka bokgeleke,

Bona boo Basotho ba tummeng ka bona,

Hoja bokgeleke re kgaba ka bona!

Theha tsebe o mamele,

O mamele ha ke itshohlolla,

Ke imolla maima le bohloko,

Hoba ke imetswe ka hare ho nna,

Ke mpa ke sitwa ho lla,

Ho bontsha bohloko ba me.

Hoja ntho di ya iketsetswa,

Ke ne ke tla ema pela lebitla,

Ke hoe ke ntswe le phefa,

Ho tsosa bafu baholo ba rona,

Ba ke ba tlo bona ka mahlo,

Koduwa ya ngwana Mosotho.

Hoja ke seqapi,

Kapa sona setei,

Ke ne ke tla kgata mohala,

Ka ona letsetse hae badimong,

Ke bitse ka bo Moshoeshoe ka bo Moorosi,

Bo Molefe ka bo Sanyane,

Ke re tlong le tlo re rarolla,

Hoba phelo ba kajeno ke ntwa.

Hoja ke senohe,

Ke ne ke tla noha,

Hore ana pharela ya Basotho,

E tla rarollwa neng?

Ke tle ke dule ke iketlile,

Ke emetse mohla monene,

Mohla Mosotho a tlang ho kgaba,

A tume a be nne a rweswe meqhaka,

Ka bonono le botjhaba ba hae.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.