Diboko tsa Basotho

Motso wa diboko tsa Basotho o eme tjena:

 

 

Seboko                                    Mothehi                                  Ba ana

Bapedi                                     Diale                                       Noko, sethatong Kgatla

Makgolokwe                           Kgetsi                                     Phuthi

Batlokwa                                 Kgwadi                                   Nkwe

Baphuthing                             Matsiboho                             Phuthi

Basia                                       Mosia                                     Tubatse

Bakgatla                                  Mokgatla                                Kgatla, sethatong Kgabo

Bangwaketsi                          Ngwaketsi                              Kwena

Dihoja                                      Sehoja                                    Kubu

Bamangwato                          Ngwato                                   Phuthi

Makgwakgwa                         Kherehlwa                              Kwena

Bahlakwana                           Disema/Molapo                     Kwena

Batshweneng                        Tsholo                                      Tshwene

Barolong                                 Morolong                                  Noto

Bafokeng                                Phohole                                    Mmutlanyana

Bakwena                                Kwena                                       Kwena

Bataung                                  Sanyane                                    Tau

Batloung                                 Lekgetho                                   Tlou

Maphetla                                 Ramatjekane

Mapolane                                Tlhovu

Baphuthi                                  Laake

Ana Seboko ke eng?
Ana Seboko ke eng?
Ana Seboko ke eng.wmv (18.3MB)
Ana Seboko ke eng?
Ana Seboko ke eng?
Ana Seboko ke eng.wmv (18.3MB)

 

 

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.