Dingolwa

Boholoholong, botsitso ba setjhaba sa Basotho bo ne bo itshetlehile hodima neletsano taba. Moo dikarolo tsohle tsa bophelo ba Mosotho di neng di qoqwa, di ntlafatswa, di di tjhorwa di bile di fetela melokong e tlang ka molomo!

Basotho ba bile le neo e kgolo ya ho hopola ditaba, mme batho bohle ba ne ba ena le neo ena.

E re ka ha mehla e fetohile, tsebo e se e fumaneha feela ka hara dingolwa, mona re phatlalatsa mesebetsi e kgabane e ngotsweng ke Basotho kapa ka Basotho.

Natefelwa ke bokgeleke le boqhetseke ba Sesotho.


 

Qapollo ya Sesotho -Bukana ya mantswe a Sesotho
Letoto la mantswe a Sesotho.
Qapollo ya Sesotho - ZA.pdf (3.18MB)
Qapollo ya Sesotho -Bukana ya mantswe a Sesotho
Letoto la mantswe a Sesotho.
Qapollo ya Sesotho - ZA.pdf (3.18MB)


 

Monya Matsete
Monya Matsete ke dithoko tsa boitelo, kodi ya malla, tsa Sesotho.
Monya_Matsete.pdf (336.46KB)
Monya Matsete
Monya Matsete ke dithoko tsa boitelo, kodi ya malla, tsa Sesotho.
Monya_Matsete.pdf (336.46KB)


 

Setho: Afrikan Thought & Belief System
Finally a book about who the Basotho are.
Setho - Afrikan Thought and Belief System - BUKA.pdf (5.85MB)
Setho: Afrikan Thought & Belief System
Finally a book about who the Basotho are.
Setho - Afrikan Thought and Belief System - BUKA.pdf (5.85MB)


 

Diboko tsa Basotho
Tlhakisetso ka diboko tsa Basotho ha mmoho le dithoko tsa diboko.
Diboko tsa Basotho - BUKA.pdf (3.9MB)
Diboko tsa Basotho
Tlhakisetso ka diboko tsa Basotho ha mmoho le dithoko tsa diboko.
Diboko tsa Basotho - BUKA.pdf (3.9MB)


 

Bafokeng
Tlhakisetso ka diboko tsa Bafokeng.
Bafokeng.pdf (2.25MB)
Bafokeng
Tlhakisetso ka diboko tsa Bafokeng.
Bafokeng.pdf (2.25MB)

 

Dingolwa tse latelang di ngotswe ke ntate Madiela Chitja:

Mabitso a Sesotho le seo a se bolelang
Mabitso a Sesotho le seo a se bolelang.
Mabitso_a_Basotho_-_Karolo_2.pdf (496.95KB)
Mabitso a Sesotho le seo a se bolelang
Mabitso a Sesotho le seo a se bolelang.
Mabitso_a_Basotho_-_Karolo_2.pdf (496.95KB)
Maele le Maelana a Basotho
Maele le Maelana a Basotho
MAELE_LE_MAELANA_A_BASOTHO.pdf (964.16KB)
Maele le Maelana a Basotho
Maele le Maelana a Basotho
MAELE_LE_MAELANA_A_BASOTHO.pdf (964.16KB)
Sesotho International Dictionary
Sesotho dictionary.
SESOTHO_INTERNATIONAL_DICTIONERY_update.pdf (15.72MB)
Sesotho International Dictionary
Sesotho dictionary.
SESOTHO_INTERNATIONAL_DICTIONERY_update.pdf (15.72MB)


 

Dingolwa tse ding di ngotswe ka maleme a mang ntle le puo ya Sesotho, tseo tsohle di latela haufinyane le tsona.

Ha jwale a ko fepe mahlo:


 


 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.