Ditlwaelo - Mafisa

Mafisa ke ho nyehela ka makgomo mothong e mong hore a di hlokomele, ka kutlwisiso ya hore eo o tla iphedisa ka lebese la tsona.

Ena ke tsela eo Basotho ba neng ba e sebedisa ho aha leruo hara setjhaba le hona ho theha selekane le ditjhaba tse ding.

Ha ngata ha dikgomo tsena di ile mafisa, monga tsona o ne a atisa ho tshwaela bao di leng ho bona manamane hore ba ikahele leruo la bona.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.