Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

03/02/2012

PanSALB e ya phoqa

Mona ke tletlebo ho tswa ho nna ya hore mokgatlo wa PanSALB e ka ha o etse mosebetsi o kgabane ntshetsopeleng ya Sesotho le dingolwa tsa Sesotho.

Karolo ya Sesotho ha e sebetse ya PanSALB.org.za, mme sena se lokela ho emelwa ka maoto ke Basotho.Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.