Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

03/02/2012

Tletlebo ka Dingolwa

Ke lakatsa ho tletleba ho setjhaba sa Basotho hore dingolwa tsa Sesotho ha di sa fumaneha.

Sena se bakwa ke mabaka a mangata, empa e sehlohlolong ke hore hare re sa na bangodi ba ngolang ka puo ya Sesotho.

Ana ena qaka e tla rarollwa jwang Basotho?Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.