Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

03/02/2012

Morija Museum & Archives

Ke rata ho tlotla Morija Museum & Archives ka mosebetsi o kgabane wa ho boloka nalane ya Basotho e phela.

Sebaka sena se etsa mosebetsi o motle ka ho ngola ka nalane ya Lesotho.

Ka hona ba phatlalatsa dingolwa tse mabapi le Basotho le Lesotho. Ho setseng ke hore Basotho re thusetseng mme re fumane ba phatlalatsa haholo ka puo ya Sesotho.Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.