Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

03/13/2012

Second Writers Symposium

Ke ile ka kgahlwa haholo ke dipuo tse bileng teng ho Second Writers Symposium mane Centre for the Book ho la Kapa.

Seboka e ne e le sa matsatsi a mararo moo teng bohle ba neng ba sekaseka mathata ha mmoho le menyetla ya bongodi, ho tsepamisitswe maikutlo bongoding ka maleme a rona.

Ke thabile haholo ho hlokomela hore ho teng batho ba thahasellang maleme a bona, mme sena e bile kgothatso ho nna hore mosebetsi oo ke o etsang ka Nalane o feela o le bohlokwa.

E ka bohle re batla re shebane le qaka tse tshwanang, e ka sehloohong e leng ya hore na re etsa jwang hore batho ba rona ba bale ka puo tsa bona? Ho feta mona ana ho etsuwa jwang hore dingolwa ka dipuo tsa Rantsho di rekwe?

Ruri ena ke tshita!Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.