Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

03/13/2012

Tebello ya ho Phatlalatswa ha Dibuka

Ena ke tsebiso ya hore dibuka tse ngodilweng ke Fezekile Futhwa di tla tholahala kgweding ya Motsheanong monongwaha.

Dibuka tseo ke lebelletseng hore di phatlalatswe ke tsena:
- Diboko tsa Basotho
- Bafokeng
- Setho: Afrikan Thought & Belief System

Ka mora mona re ka lebella hore buka e ntjha ya Letlotlo la Sesotho e fumanehe kgweding ya Phato.Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.