Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

10/19/2013

Ditshwantsho tsa Nalane

Nalane e tla phatlalatsa ditshwantsho ho eketsa lenane la thepa eo re e rekisang.

Haufinyane re tla phatlalatsa ditshwantsho moo teng re hlalosang dihlooho tse fapaneng mabapi le nalane ya Basotho.Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.