Matshohlo a mona le mane!

Iphumanele matshohlo a amanang le Basotho le mekgwa ya bona ya ho phela.

 

Ditaba


Back to overview

10/23/2015

Mohla monene

Lena letsatsi ke tla dula ke le hopola ka mehla, mohla ke neng ke phethela ya ka tsela leetong la semoya ho ba morumuwa ba Badimo.

 hlophe-0173.jpg


Back to overview


 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.