Ditlwaelo - Meraka

Meraka ke sebaka seo ho sona ho alosetswang diphoofolo tsa motse.

Ka mantswe a mang meraka ke makgulo a motse.

Diphoofolo tse fulang meraka ke tse dulang masakeng a motse, tse lebang naheng hoseng mme di kgutliswe ha le rapama.

Meraka ke teng moo bashanyana ba dumellwang ho disa teng.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.