Moetlo - Kuruetsa

Ho bontsha ngwana kgwedi e phethileng sekgwana ka mora kgwedi tse tharo a tswetswe ho pheta moetlo wa Sesotho wa ho kuruetsa.

Ke tla boela ke fana ka moelelo wa moetlo ona le mabaka a etsang hore o phethwe, ha di be mohatla kgwiti!

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.