Ditlwaelo - Mokete

Mokete ke morero oo ka ona ho phethwang lebaka le itseng ka tsela ya ho keteka le setjhaba.

Basotho ba na le mefuta e mengata ya mekete, mme boholo ba yona e wela tlasa tumelo ya rona ya Setho.

Mofuta wa mokete o welang tlasa tlwaelo ke mokete wa boithabiso, o rerelwang ho natefisa feela ntle le moetlo wa letho.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.