Ditlwaelo - Motebo

Motebo ke sebaka se hole le hae moo diphoofolo di alosetswang teng badisa. 

Motebo ke sebaka se naha thote moo ho nang le makgulo a matle a ho alosa, mme beng ba diphoofolo ba di romela motebong ho ya dula teng.

Diphoofolo tse dulang motebong di nna di latwa ka bonngwe jwalo ha di hlokahala kwana lapeng.

Motebong ho disa le ho dula badisa feela.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.