Na o re Ratile?

E bang o ratile se ngodilweng mona, ka kopo re siele molaetsa wa teboho.


 


 

Guestbook

62 entries on 4 pages
Liphapang Mosikili
09/24/2016 01:06:24 AM
Ke leboha homenahane katsebo e ke e thuhetseng yona leqepeng lena. Kesatla tswela pele ho kena ho lona ele hore letle le nthuse kapa ha nruta ka Basotho le bachaba ba rona. Pula Nala
Mosebetsi Mphuthi
08/30/2016 09:52:15 AM
Really love knowing more about my culture, just that this days its hard
Phoka Malefane
07/22/2016 05:16:29 AM
Kea leboha ka lesedi leo kele fumaneng mona, ke lakatsa eka nka thola tse ding tsa ditharollo ka botebo empa hase mara hase ho fela. Kgotso pula nala
mamello Damane
04/07/2015 01:04:38 AM
Lumela Ntate, ke batla na le tseo. Lapeng he so ha ho sana Batho bua baholo. Ke batla tsebo ea hore ha ke entse mosebetsi ooa Balimo, mokhoa oa ho tshela joale ena e sitsoeng e lokela ho tsheloa joang. Ke motho ea ithatelang Setso haholo. Hape ke batlana le buka ea Lithoko tsa Basia.
Comment:
Madume Mme.

Ha e be ke utlwisisa potso ya hao, o bua ka mohlaba? Ke ngotse ha teletsana ka mohlaba bukeng ya Ngaka Matsetsa: Bana ba Lesedi.

Ke a leboha.

Lesedi.
Bucarowski
03/29/2015 01:44:48 AM
Wow, you've made a very creative website! I do like it.
Napo Moloi
12/01/2014 09:04:10 PM
Dumela Ntate Futhwa

Ke motlotlo ho etela website ya hao moo teng ke ithutileng ntho tse ngata ka nalane ya tjhaba sa heso sa Basotho, Ma apara boko a matle.

Keo leboha haholo ka mosebetsi o motle oa hore o re etsetse diphuputso ka nalane ya rona tjhaba sa ha rantsho. Ke kopa Morena Modimo ao hlonolofatse ka hosafeleng, ao kgantshetse sefahleho sa hae.

Ka lebitso kele Napo mora wa Ntate Sebakamotse Andries Moloi 'Matsoho' ho tswa mane Thajaneng ya Tseki pela Phahameng le Masaleng QwaQwa.

Ke motlolo ka wena.


Napo Moloi
Napo Moloi
12/01/2014 09:04:07 PM
Dumela Ntate Futhwa

Ke motlotlo ho etela website ya hao moo teng ke ithutileng ntho tse ngata ka nalane ya tjhaba sa heso sa Basotho, Ma apara boko a matle.

Keo leboha haholo ka mosebetsi o motle oa hore o re etsetse diphuputso ka nalane ya rona tjhaba sa ha rantsho. Ke kopa Morena Modimo ao hlonolofatse ka hosafeleng, ao kgantshetse sefahleho sa hae.

Ka lebitso kele Napo mora wa Ntate Sebakamotse Andries Moloi 'Matsoho' ho tswa mane Thajaneng ya Tseki pela Phahameng le Masaleng QwaQwa.

Ke motlolo ka wena.


Napo Moloi
seipati selepe
12/01/2014 07:01:26 PM
Dumelang ke bona ke kgone ho fumana direto tsa baSelepe ke kopa thuso ke projeke ya sekolo. Akena matswadi le ba baholo ho nthusa ka direto#ke ya leboha
Comment:
Madume.

O nno re letsetsa ha o na le mosebetsi wa sekolo mme o hloka thuso.

Lesedi.
Moneri Moneri
11/18/2014 03:41:25 PM
Helang, Ke ile ka sheba bukantsoe ea lona. Ho nale kgoaho eo ke nang le eona. Moo le fanang ka tlaloso ea Mmamolangoana, le re ke secretary bird. Nonyana tse pedi tseo di fapane. Hlakisang taba eo...
Comment:
Madume.

Kgwao le ho se dumellane ke ntho tse pedi tse fapaneng kgabane eso!

Ke batla ke tsamaela hole le sekgowa hobane ke utlwisisa ditaba ka Sesotho, mme tlhakisetso ke fana ka yona ka Sesotho.

Mohlomong re hlabane malotsana re qhaqholle ntlha eo!

Lesedi.
Molefinyana Phera
10/23/2014 03:22:31 PM
Ke thabetse tsebo eo ke e ruhileng leqepheng lena. Pele ea pele Basotho.
Comment:
Ho haaa!
mohau Makwatsane
10/21/2014 06:12:07 PM
Ntate ha a so utlwele ka bataung ba ha Raphiri?
Comment:
Madume Ntate.

Nkile ka utlwela ka bona kgabane eso. Sheba motso ba Bataung hore na Ntata Phiri ke mang.

Lesedi.
Mathapelo Mawelela
09/07/2014 03:05:38 PM
Re lebohela boikitlaetso ba lona ba ho etsa bonnete ba hore Sesotho sa rona ha se lahlehe, haholo dinakong tsena tsa moloko wa senyesemane moo le malapeng a Basotho batswadi ba sa hloleng ba buisa kapa ba ruta bana puo ena e monate. re le lakaletsa katleho le mahlohonolo. Eka re ka fumana ditshomo tsane tsa rona tsa bo Tselane, Moshanyana Sankatana le tse ding. Modimo a le etse hantle.
Comment:
Madume Mme.

Ke a leboha ka tlhompho e kgolo.

Dipale le ditshomo tsa Basotho tsona di sa tla! Pitsa e ya hoba mme e se kgale masutsa a tla tsholwa.

Lesedi.
John Maphalela Maqubela
01/06/2014 05:35:07 PM
Ke ratile boikitlaetso ba hao ba ho bokellela Basotho tsebo mme ke nahana hore ho tloha mona re tla thahasella ho tseba tse fetang mona. Ke o lakaletsa mahlohonolo mme Modimo a o atlehise morerong ona wa hao. Ke ratile haholo hobane o le wa ha Rantsho ya etsang tjena! Dikhomo, ntate Fezekile!
Comment:
Dikgomo!
Matshediso Pearle Peane
01/02/2014 12:43:23 PM
Jonna hothaba hoo kalo ke qala ho bona mongolo omongata haka wa Setso sa rona Basotho. Hona hobolela hore ha hona motswadi le among in our age and life time who can make excuses hose tsebe le ho ruta bana bahae and generations to come ka borona ba rona. le ha hona jwale leleme la rona le re lahlehela mona le mane hare bua le mengolong ya rona betsong la nako eo rephelang ho yona. this is the best ever piece of material I have ever seen. never have i been so proud ka setso saka. Ke mpa ke hloka mantswe a diteboho feela. Thank you so, so much! This will be passed on to my lineage for sure.
Mapamela Sera
12/10/2013 11:12:59 AM
ke khahloa ke boikitlaetso boo le bo nkileng ho batlisisa le ho bokeletsa nalane ea Basotho molemong oa bona le meloko e latelang. e se eka Molimo a ka le fa matla le tsoele pele. Likhomo!!
Comment:
Ha di ate!
Dijeng Sebusi
12/01/2013 10:59:39 AM
Ke thabela hore ho be ho na le motho/batho ba santsaneng ba khothaletse tsa rona.

Ke kopa ho romeloa thapelo ya basotho e buang ka Molimo o mocha, a rapele Molimo wa kgale.­..­Tlatlamatjholo.­..­

Ke a leboha.
Comment:
Madume.

Ke tla etsa jwalo tloholo sa RaNtsho.

Lesedi.
Madisebo Nkatlo
10/19/2013 07:26:51 PM
Kea leboha Abuti. Ha ke tlohele ho bososela ha ke bala tse ngotsweng mona!
Comment:
Madume.

Ho leboha nna Mme. Ha ho dule ho le jwalo ka mehla.

Lesedi.
Khethang Khosi
10/15/2013 02:44:00 PM
Kgidi!! hona ke masokotso! ke letlotlo la ngwaná Mosotho - ebang a tseba moo a tswang teng!

diteboho ha difele.

Rea leboha, banna!!!
Comment:
Lesedi.
Ntshiuwa Mokhobo
10/15/2013 11:21:25 AM
Ke lebohetse lesedi leo ke le fumaneng mona. ke thuto e kgolo honna. website ena etlaba lehae honna. kgotso
Comment:
Ho leboha rona Mme. Mme Motswadi o ne a atisa hore tsebo ke lefa.
mohale lebakeng
09/14/2013 03:46:03 PM
Ke ratile sesotho sa hao le tlhakisetso e ntle ha kaalo, ka hoo kere kgotso, pula tjhaba sa rantsho. Ore tshwarele tseding ausi Sibongile
Comment:
Madume.

Re a itebohela ka tlhompho, le ha kwana lebitso la kgaitsedi Sibongile le re makaditse!

Lesedi.
Show: 5  10   20
 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.