Setho

Ke kgale re tujwa re bile tlatlapuwa ke baditjhaba, ba tlileng mona ho tla re qhekella. Mme ba fihlile ba bolela ka moo Mosotho a hlokang Modimo ka teng. Ho tsena tsohle, ba hlolehile ho botsa ho Basotho hore athe rona re dumela ho mang, jwang le hona?

Karolo ena e qaqisa Setho, e leng tumelo ya Mosotho ho Mmopi.

Mona ke tla fana ka tlholeho ya Mosotho, boleng ba sebomodimo, badimo ha mmoho le dikateng tsa tumelo ya rona.

Ha ke bua ka tlholeho ke bua ka hore na Mosotho ke mang, o tswa kae?

Na kamano ya Mosotho le ditjhaba tse ding tsa Rantsho ke efe? Na Rantsho yena ke mang?

Na o tseba moelelo wa dipolelo tsa Basotho tse kang "lesedi, kganya", "kgotso, pula, nala"?

O fihlile motsong wa Setho, o o bolellwa ke Motho, ya nang le Botho.

Ha re wele temeng ke hona Basotho.

Lesedi.

 

 

                                                                      


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.