Badimo

Badimo ke meloko ya heno e seng e le siko lefatsheng la ba utlwang.

Ka setho, ha motho a hlokahala, o ya lefatsheng leo ho thweng ke la “ba fatshe”. Sena se bolela hore badimo ke bongata ba Modimo, empa ba tholahala lefatsheng. Jwalo ka ha re hlalositse hore Modimo e bolela “ya hodimo”, badimo yona e hlalosa “ba hodimo”. Ba hodimo ho batho, kapa ba okametseng batho.

Ho latela setho, bohle re tla finyella lefatsheng la badimo, leo re le bitsang badimong.

E re ka ha Mmopi a dula hodimo mahodimong, badimo ba dula fatshe lefatsheng, e leng badimong. Ka hoo, badimo ba heno ke mahokela pakeng tsa batho le Mmopi.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.