Thapelo ya Sesotho

Lesokwana

 

Re mekgolotjhane

Ha re etsa welewelele

Sila kwae re yo tsuba thabeng

Re yo tswala mosweu a lehaha.

 

Ntidi o bitswa Lebabalasi

Ho thwe a yo thusa dikgarejana

Ntswaketsane a ntola Ntidi

Nka ikgohla ka Ntidi ka kuka

 

Modimo ako re utlwe re a rapela

Mmakane! ho ilwe kae?

Ho sa keng ho kgutlwa re tla bonwa?

Bonkgono ba llela matlala

Kapa ba a bona jwang ba shwele?

 

Ba a bona ka paka tsa mabitla

Beng ba dikgomo ba ntse ba lela

Ba re tsa bona di a tswalla neng tsona

Di tswala, di ata, di ntshetsa marole pele.

 

Ka lala le ngwana seho, ka hatsela

Ngwana seho ha a na molongwana

Ke re ka bua le yena, ha a bue!

Feta o phokole, nna ke kgathetse.

 

Hlabang tse tshweu, le nee medimo

Le tle le bone ha medimo e thaba

Ha medimo e thabela dikgarebe

Ntidi wa lona basadi ke ofe?

 

Ntidi o a bitswa, o a llelwa

Ngwana seho o letse a mpadisa meloko

Meloko ya habo ke e tseba kang?

Ke tseba ya heso, le eso moholo.

Ntidi o a bitswa le Makhoakhoeng

Le Makhoakhoeng di teng dikgarejana

Ha re etsa welewelele,

Modimo ako re utlwe, re a rapela.

 

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.