Ditlwaelo - Tlhompho

Tlhompho ke  boitshwaro bo botle bo lebelletsweng ho bohle hara setjhaba.

Setjhabeng sa Basotho ha ho motho ya sa tsebeng hore tlhompho e tla pele. E monyenyane o tla dula a hlompha baholo ba hae ka mehla.

Tlhompho e kenyeleditse dintho tse kang:

  • E monyenyane a ke ke a bitsa e moholo ho yena ka lebitso ka ha seo ke nyefolo. E monyenyane o tla sebedisa mantswe a tlhompho a kang: ntate, mme, moholwane, malome, rakgadi, rangwane, mangwane, ntate moholo, nkgono.
  • E monyenyane a keke a arabisana le baholo le ka mohla. E bang e monyenyane a na le tletlebo ka e moholo, o tla metjha ya kgalemo ya Basotho, mme metjha ena e hlalosa hore e monyenyane o tla tletleba ho moholo ya itseng, eo yena a tlang ho nka taba a ise ho yeo ho tletlejwang ka yena.
  • Ngwana ha ke a dula hara baholo ha ho na le baeti. Baholo ba siiwa ba inotshi ho tshohla ditaba tsa batho ba baholo.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.