Dipapadi

Mona ke tla fana ka letoto la dipapadi tsa Sesotho ha mmoho le hore na papadi ka nngwe e na le moelelo ofe bophelong ba Mosotho. 

Ke kopa feela o behe pelo sekotlong ha ke ntse ke phethela mosebetsi ona.

 

   Nalane ya Mosotho

tsebo ke lefa le sa boleng.